Přidejte si nás na Facebooku
a nikdy nebudete v ofsajdu!

Historie

V 30. létech minulého století se ve Zdounkách na Sokolském hřišti v prostorách dnešního kulturního domu a na hřišti Orelském-dnešní sklad řeziva pily za tratí, začala hrát kopaná jako přátelská utkání bez zapojení do soutěží.

V roce 1942 několik nadšenců,převážně přistěhovaných do Zdounek ,zakládá Sportovní klub Zdounky v čele s prvním předsedou zubařem p.Rybenským. SK byl začleněn do Hanácké župy Hemeleho. Zdounky byly zařazeny do základní III.třídy a byly jednou z mála menších obcí na okrese, kde se začal hrát organizovaný fotbal.

V sezoně 42/43 bezkonkurečně postoupily do II. třídy a následující rok do I.třídy, kde se hrálo až do roku 1949,kdy přišla první reorganizace a všechny SK byly zrušeny a sjednoceny pod tělovýchovu . Nižší soutže se hrály na Sokolském hřišti, které svýmy rozměry nevyhovovalo pro I.třídu.Tehdejší soupeři-Kojetín, Lipník, Ivanovice Němčice n. H., Přerov, Kvasice, Všetuly, Brodek…. To již v čele SK stál pan farář Vojtěch Král, který s panem Strachwitzem domluvil bezplatný pronájem pozemku na nové hřiště, které nám slouží doposud. Za dva měsíce bylo vybudováno, včetně navršení škváry, která vydržela až do roku 1954, kdy bylo zatravněno a postaveny prostornější dřevěné šatny pro dvě družstva. Na umývání sloužila studna s pumpou.Pro srovnání – v minulosti se na zápasy jezdilo vlakem, někdy i na kolách nebo pěšky, později na nákladních automobilech. Po předzápase žáků nebo dorostů, měli přístup do kabin teprve muži. Tekoucí voda byla zabezpečena většinou z punpy nad studnou a v mnoha případech z potoka. To už hrávaly Zdounky soutěže v rámci okresu až do roku 1971, kdy se vrátily do I.B třídy. V roce 1974 byla dána do provozu nová tribuna, krerá nám slouží dodnes.

V začátcích se nezapomínolo ani na mládež, kdy svá utkání hrají žáci a dorostenci od roku 1951. V 60. a 90.hrávalo bez vážnějších úspěchů také „B“ mužstvo, které bylo později zrušeno. V sezoně 2004/05 přichází historický úspěch Zdounek, kdy po postupu z I.B třídy,vyhrává i I.A třídu a postup do KP. TJ stála před rozhodnutím co dál, v mužstvu již téměř nehrají zdounečtí odchovanci, soutěž je více finančně náročná a tak za určitých podmínek přechází na Hanáckou Slavii „B“, z ktreré je později součastné áčko. Zdounky nabírají jinný směr a zakládají nové družstvo mužů v základní třídě tvořené svými odchovanci, kteří se po dvou letech probojovali do OP. Po dalších třech letech se muži probojovali jako druzí v pořadí do I.B třídy, kde po tři roky hráli skupiny "B" a "C", než v sezoně 2012/2013 sestoupili zpět do OP.

Cílem do budoucna je snaha o postup mužů do krajských soutěží i když i okresní přebor má své kouzlo a vysokou kvalitu , pracovat s mládeží ve všech věkových kategoriích a stále zlepšovat kvalitu prostředí zázemí klubu.

V průběhu celé činnosti se vystřídala řada funkcionářů, většinou však krátkodobě.Mezi dlouhodobé, za krerými je kus obětavé práce, patří- Koza, Piškula, Ivánek, Zajíček M. a Zajíček V, Čevela.